Tamna Tema
Obavijest o upisu u Dječji vrtić Opuzen za pedagošku 2024./2025. godinu

Obavijest o upisu u Dječji vrtić Opuzen za pedagošku 2024./2025. godinu

Od 15. svibnja do 31. svibnja 2024. godine, vrši se upis djece u Dječji vrtić Opuzen za pedagošku 2024./2025. godinu.

 

I.

Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) zahtjev za upis mogu preuzeti na službenoj web stranici vrtića http://djecji-vrtic-opuzen.hr/ ili u vrtiću.

Dokumentacija se predaje stručnoj službi u periodu 7–11 sati.

Nakon podnesenog zahtjeva roditelji će dobiti identifikacijski broj pod kojim će moći pronaći svoje dijete na objavljenim popisima.

II.

Za djecu koja se prvi put upisuju popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

 • PRESLIKU RODNOG LISTA (bez obzira na datum izdavanja)
 • PRESLIKA OSOBNIH ISKAZNICA OBA RODITELJA/SKRBNIKA ILI POTVRDA O PRIJAVI BORAVIŠTA
 • POTVRDU O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU I PRESLIKU KNJIŽICE CIJEPLJENJA DJETETA
 • POPUNJENI OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR

OSTALA DOKUMENTACIJA – OSTVARIVANJE PREDNOSTI

 • POTVRDE POSLODAVCA O ZAPOSLENJU RODITELJA; DOKAZ O STATUSU POLJOPRIVREDNIKA (ZA POLJOPRIVREDNIKE)
 • POTVRDA O SAMOHRANOSTI RODITELJA (SMRTNI LIST PREMINULOG RODITELJA ILI RJEŠENJE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD DA SAM UZDRŽAVA DIJETE)
 • AKO U OBITELJI IMATE TROJE I VIŠE MALODOBNE DJECE, PRILAŽETE PRESLIKE RODNIH LISTOVA SVE DJECE
 • PRESLIKE DOKUMENATA O INVALIDNOSTI RODITELJA (HRVI, CIVILNI )
 • NALAZ I MIŠLJENJE TIJELA VJEŠTAČENJA ILI RJEŠENJE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD I DRUGA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
 • PRESLIKA RJEŠENJA O STATUSU RODITELJA NJEGOVATELJA
 • POTVRDA ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD O PRAVU NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU
 • PRESLIKA RJEŠENJA HZZO-a O DJEČJEM DOPLATKU, ODNOSNO POTVRDA O ISPLAĆENOM DOPLATKU ZA PRETHODNI MJESEC
 • PRESLIKA RJEŠENJA O PRODUŽENOM PORODILJNOM DOPUSTU
 • PRESLIKA RJEŠENJA/POTVRDE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD ZA DIJETE UZETO NA UZDRŽAVANJE

III.

Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu prilažu se sljedeći dokumenti:

 • PRESLIKA OSOBNIH ISKAZNICA OBA RODITELJA/SKRBNIKA ILI POTVRDA O PRIJAVI BORAVIŠTA
 • POTVRDA O OBAVLJENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU I PRESLIKA KNJIŽICE CIJEPLJENJA DJETETA

IV.

U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu.

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života.

Djeca se upisuju u jaslice/vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja u skladu s Pravilnikom o upisu  djece u Dječji vrtić Opuzen.

U obvezni program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu (250 sati), a koja nisu obuhvaćena redovitim programima, upisuju se sva djeca prema zahtjevima roditelja.

VI.

Privremeni rezultati upisa (Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Opuzen) bit će objavljeni pod identifikacijskim brojem djeteta na oglasnoj ploči vrtića i mrežnim stranicama Vrtića.

Zahtjeve zaprimljene nakon roka i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Rok za prigovore na privremene rezultate upisa je 5 dana od dana objave rezultata, a po završetku žalbenog postupka utvrđuju se konačni rezultati koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči vrtića i mrežnim  stranicama Vrtića.

 

Sve informacije u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefon: 020/671-260 svakog radnog dana, u vremenu od 8:00 do 10:00 sati te putem e-maila: djecji.vrtic.opuzen@gmail.com.

Komentar / Odgovori